Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež

Kroužky ve školním roce 2017/2018

Na našich stránkách jsme zveřejnili seznam kroužků pro letošní školní rok. Některé budou ještě upřesněny.

ZŠ:  http://www.husinecrez.cz/index.php/krouzky

 

Organizace školního roku 2017/2018

 

Zahájení školního roku

pondělí 4. 9. 2017 v 8:00

Ředitelské volno

pátek 29. 9. 2017

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017

Třídní schůzky

pondělí 13. 11. 2017 od 18:00 

Vánoční prázdniny

sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018

Ukončení 1. pololetí

středa 31. 1. 2018

Pololetní prázdniny

pátek 2. 2. 2018

Jarní prázdniny

pondělí 19. 2. – neděle 25. 2. 2017

Den otevřených dveří

středa 14. 3. 2018 od 8:00 do 14:00

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018

Třídní schůzky

pondělí 9. 4. 2018 od 18:00

Zápis do 1. tříd

středa 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00

Ukončení školního roku

pátek 29. 6. 2018

 

Zahájení nového školního roku 2017/2018

V pondělí 4. 9. začala nová kapitola života pro naše prvňáčky. Přejeme jim, aby na naší škole zažívali co nejvíce radostných a veselých chvil. Foto z tohoto slavnostního dne můžete zhlédnout pod odkazem níže. 

 

http://www.husinecrez.cz/index.php/fotogalerie/category/182-2017-2018-zahajeni-skolniho-roku

 

Začátek nového školního roku

Školní rok 2017/18 začne 4. září v 8:00 před budovou školy, kde všechny žáky přivítá paní starostka, ředitel školy a paní učitelky. Poté se žáci 2.-5. ročníku se svými třídními učitelkami odeberou do svých tříd, pro prvňáčky bude připraveno slavnostní přivítání. Těšíme se!

INFORMACE O KONKURSU NA ŘEDITELE ŠKOLY

Dne 21.června podala Mgr. Chmátalová rezignaci na funkce ředitelky školy ke 14.července. Obec jako zřizovatel školy vypsala 23.června konkursní řízení na obsazení funkce ředitelky. Složení konkursní komise a termíny jednání se řídí vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb. S ohledem na tyto termíny a dostatečný čas na zveřejnění konkursu bylo první jednání komise stanoveno na 26.června. Zde se posuzovaly materiály zaslané (4) uchazeči. Jeden z uchazečů byl vyřazen pro nesplnění povinné praxe, jedna uchazečka byla vyzvána k doplnění podkladů a s touto podmínkou pozvána k pohovorům, dva byli pozváni k pohovorům bez dalších podmínek. 2.kolo konkursu se konalo 17.srpna a dostavili se dva uchazeči.

 

Členy konkursní komise složené podle pravidel uvedených ve vyhlášce byli:

Ing. Ivana Zrzavá, předsedkyně (zřizovatel), Mgr. Jana Münzbergerová (zřizovatel), Zuzana Sýkorová (školská rada), Bc. Pavla Benešová (pedagogové), Mgr. Jana Puterová (ČŠI), Mgr. Blanka Ludačková (odbor školství KÚ Středočeského kraje), Mgr. Miroslav Hřebecký (odborník na školskou legislativu)

 

Konkursní komise vybrala Mgr. Josefa Hrubého a doporučila zřizovateli jeho jmenování do funkce ředitele. Mgr Josef Hrubý působil jako učitel 1. stupně na málotřídní škole ve Slivenci, před nástupem do funkce ředitele ZŠ a MŠ Husinec-Řež byl zástupcem ředitelky ZŠ Davle.

Od 15.července do okamžiku jmenování nového ředitele je vedením školy pověřena Bc. Pavla Benešová, vedoucí učitelka MŠ. S ohledem na datum, kdy Mgr. Chmátalová rezignovala na funkci a s tím souvisejícím datem konkursu, je pro budoucího ředitele náročné ukončit své dosavadní působení tak, aby od začátku školního roku mohl pracovat už pouze v naší škole. Ještě v průběhu září tedy povede školu Bc. Benešová ve spolupráci s Mgr. Hrubým. Jakmile bude moci opustit definitivně své předchozí působiště, bude Mgr. Hrubý jmenován do funkce ředitele ZŠ a MŠ Husinec-Řež a převezme všechny kompetence.

Věřím, že s novým ředitelem bude škola místem s jasnou vzdělávací cestou i místem klidné a věcné diskuse nad jejím směrem. Přeji naší škole a jejím pedagogům sílu zachovat fungující postupy i sílu měnit zaběhané pořádky.

 

Jana Münzbergerová, starostka a zástupce zřizovatele školy

Recyklohraní

Ve školním roce 2016-2017 škola odevzdala 126 Kg elektrozařízení v rámci zapojení do programu Recyklohraní.

Tento program prohlubuje znalosti žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí.

V příloze si můžete prohlédnout certifikát environmentálního vyúčtování naší školy.

Sportovní dopoledne Spolku přátel

Ve středu 21. 6. 2017 se uskutečnilo na fotbalovém hřišti "Sportovní dopoledne Spolku přátel", které Spolek uspořádal pro žáky naší základní školy.

V 8:00 hodin bylo zahájení, apelování na sportovní chování, slušnost, spolupráci a fair play. Následovalo vyhlášení 6 barevných týmů a rozcvička.

Celé dopoledne si děti užívaly netradiční soutěže a úkoly, testovaly svoje sportovní dovednosti, obratnost a sílu, řešily hádanky otce Fury, mohly si

zahrát vybíjenou, fotbal nebo vyzkoušet akrobacii.

Vše proběhlo bez hádek, zranění, v přátelské sportovní atmosféře.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a vlastní realizace sportovního dopoledne. Děkujeme za zázemí na fotbalovém hřišti.

Dopoledne bylo příjemné nejen pro děti, ale také pro paní učitelky, které měly díky skvělému zajištění a organizaci pouze roli diváků :).