Up

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří– 18. 2. 2020 (8.00 – 16. 00 hodin)

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021– 20. 4. 2020 (13.00 hodin – 19.00 hodin)

Kritéria přijímání a průběh zápisu do 1. třídy základní školy ve školním roce 2020/2021