Čísla účtů školy a platby

 

Účet školy: 3262282339/0800

Na tento účet poukazujte platby za předškolní vzdělávání, školní družinu a kroužky organizované školou.

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

Do poznámky: jméno dítěte a účel platby.

Úplata za předškolní vzdělávání: 600 Kč/měsíc.

Úplata za školní družinu: 150 Kč/měsíc.

Tyto platby provádějte do 25. dne měsíce předcházejícího příslušnému kalendářnímu měsíci.

 

Účet školní jídelny: 3903620319/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

Do poznámky: jméno dítěte.

 

Stravné ZŠ:

  • žáci ve věku 6 - 10 let      - cena za oběd - 29 Kč/den - platba na měsíc 580 Kč
  • žáci ve věku 11 a více let  - cena za oběd - 32 Kč/den - platba na měsíc 640 Kč

 

Stravné MŠ:

  • děti ve věku do 6 let - celodenní stravování - 43 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina – 9,25,9)                - platba na měsíc 860 Kč
  • děti ve věku nad 7 a více let - celodenní stravování - 49 Kč/den (přesnídávka, oběd, svačina – 10,29,10)   platba na měsíc 980 Kč

Platby za stravné provádějte vždy do 25. dne měsíce předcházejícího příslušnému kalendářnímu měsíci.