Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V příloze najdete žádost o přijetí do naší mateřské školy

k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí do ZŠ

V příloze najdete Žádost o přijetí dítěte do Základní školy Husinec - Řež.

Zápisový list žáka do 1. třídy

V příloze najdete Zápisový list žáka do 1. třídy.

Žádost o odklad povinné školní docházky

V příloze najdete Žádost o odklad povinné školní docházky.

Evidenční list

V příloze najdete Evidenční list pro dítě v mateřské škole.

Plná moc k zastupování

V příloze najdete plnou moc k zastupování při zápisu do naší školy.

V případě přijetí dítěte do školy je tato plná moc platná po celou dobu docházky do naší školy pokud nedojde ke změně ze strany zákonných zástupců dítěte.

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění žáka.