Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Husinec - Řež na školní rok 2017/2018.

Projekt Předškolák

V příloze najdete bližší informace o projektu Předškolák, který bude

probíhat v naší mateřské škole.

Bližší informace o průběhu, organizaci a výstupech Vám podají

třídní paní učitelky v jednotlivých odděleních.

Zápis do první třídy

V příloze najdete podrobné informace k zápisu do 1. třídy (k povinné školní docházce),

který se bude konat v naší škole ve čtvrtek 20. dubna 2017.

Pedagogicko - psychologická poradna

Spádové školské poradenské zařízení pro Prahu -východ


Pedagogicko - psychologická poradna (PPP)
Adresa: Mochovská 570, 194 00 Praha 9


Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr. Michaela Trávníčková
Telefon: 281867331-4
Mobil: 739673168
e-mail: prahavyhod@ppsk.cz
www.pppstredoceska.cz


• Preference způsobu objednávky k vyšetření v PPP Praha-východ je mailová korespondence.
• Čekací doba na vyšetření v PPP Praha-východ je 2-3 měsíce.
• Odborné posouzení lze žádat i u jiného školského poradenského zařízení."Maxík"

V příloze najdete bližší informace o stimulačním programu pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.

Zásady naší mateřské školy

V příloze najdete základní zásady naší mateřské školy.

Co děti potřebují od rodičů při nástupu do školy?

Rodiče se často ptají, co by jejich dítě mělo zvládnout na konci předškolního období, aby bylo dobře připraveno na školní docházku.

Jak se říká, každý začátek je těžký.

Příprava dítěte předškolního věku na úspěšný vstup do 1. třídy základní školy ovšem nespočívá v nácviku specifických dovedností (příprava na čtení, psaní, počítání) či pouhém získání konkrétních vědomostí. Jedná se o průběžnou podporu celkového rozvoje dítěte směřujícího k dalšímu vzdělávání.

Čas, láska, porozumění a postupné nastavování pravidel je tou nejlepší devízou, kterou mohou rodiče svému dítěti dát.